Miljö

Vi arbetar på olika sätt för att minska vår belastning på miljön.

  • Vi planerar noga våra inköp.
  • Vi arbetar bara med miljövänliga material såsom kakel och klinker.
  • Vi källsorterar allt avfall.
  • Vi arbetar med verktyg av hög kvalitet och lång livslängd.
  • Vi arbetar för en god boende- och arbetsmiljö. Vid arbetsmoment som medför byggdamm används luftrenare.